Konferencja MPiT

Moda na współpracę z organizacjami międzynarodowymi

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Szanowni Państwo

Dziękujemy za udział w konferencji “Moda na współpracę z organizacjami międzynarodowymi”.

Nasza prezentacja wyników badań dostępna jest już pod linkiem: prezentacja wyników badań

Jednocześnie składamy Państwu życzenia Zdrowych Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza na konferencję

MODA NA WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

w dniu 5 grudnia 2018 r.

w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie przy Pl. 3 Krzyży 3/5

W czasie konferencji zaprezentowane zostaną organizacje międzynarodowe, których plany i struktura zakupów najlepiej odpowiadają potencjałowo polskim eksporterom.

Poniżej znajdą Państwo więcej informacji oraz możliwość zarejestrowania się on-line na wydarzenie. Podmiotem realizującym wydarzenie z ramienia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest Korporacja Badawcza Pretendent, a osobą odpowiedzialną Pan Dariusz Chołost tel. 509 195 314 d.cholost@kbpretendent.eu, który udzieli Państwu wszelkich dodatkowych informacji. Termin rejestracji gości konferencji upływa 4 grudnia 2018r (worek). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Jednym z priorytetów działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, wynikających z zapisów „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” jest wspieranie międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorców. W latach 2007-2014 nastąpiło zdecydowane umocnienie roli Polski w gospodarce światowej oraz zwiększenie udziału w międzynarodowej wymianie handlowej. W zdecydowanej mierze było to efektem dynamicznego wzrostu eksportu na rynki krajów EU i wiodącej roli firm z kapitałem zagranicznym. Biorąc pod uwagę malejące znaczenie niskich kosztów pracy jako dotychczasowej przewagi konkurencyjnej polskich firm, polscy eksporterzy muszą przestawić się na konkurowanie zaawansowaniem technologicznym wyrobów i usług oraz na bardziej wielowymiarowe formy współpracy z zagranicą, w tym również większe zaangażowanie w realizacji zamówień międzynarodowych.


PROGRAM KONFERENCJI “MODA NA WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI”

 • 10.00 – 11.00 – rejestracja gości
 • 11.00 – 11.10 – rozpoczęcie konferencji: powitanie przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pana Tadeusza Kościńskiego
 • 11.10 – 11.20 – Wystąpienie Pana Adama Banaszaka, Zastępcy Prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 11.20 – 11.50 – wystąpienie Pana Jarosława Pondera Dyrektor Biura Regionalnego dla Europy, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
 • 11.50 – 12.00 – przerwa kawowa
 • 12.00 – 12.50 – prezentacja wyników analizy przez 2 prelegentów Korporacji Badawczej Pretendent (dr Bartosz Fortuński oraz Michał Litwiński)
 • 12.50 – 13.10 – prezentacja doświadczenia przez przedsiębiorcę – Panią Annę Borowska Vector Synergy sp. z o.o.
 • 13.10 – 13.40 – dyskusja uczestników
 • 13.40 – 14.10 – lunch


PRELEGENCI

Michał Litwiński. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor rozprawy doktorskiej pt. Nierówności dochodowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Autor publikacji w prestiżowych czasopismach krajowych (m.in.Studia Oeconomica Posnaniensia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,Sensus Historiae, Economics and Law). Specjalista w obszarze nierówności dochodowych, rozwoju społeczno-ekonomicznego i zastosowania metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych. Laureat Summa cum Laude, nagrody za najlepszą pracę magisterską i Best Paper  na konferencji w Toruniu.

Bartosz Fortuński. Doktor nauk ekonomicznych. Ukończył Uniwersytet Opolski na kierunku Ekonomia. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Ekonomicznym UO. W 2009 roku obronił doktorat nt: „Ekonomiczne rezultaty stosowania systemu zarządzania środowiskowego wg Normy ISO 14001.” Od roku 2010 specjalizuje się w kwestiach międzynarodowych, polityce energetycznej UE oraz emisji CO2 w nawiązaniu do wymiany handlowej na świecie.


FORMULARZ REJESTRACYJNY


Wyrażam zgodę